Xoài Yên Châu

Có một vùng xoài ở miền núi phía Bắc đó là xoài Yên Châu (Sơn La). Quả không to như xoài Nam Bộ, nhưng xoài vùng đất Tây Bắc này lại có quả tròn, hạt nhỏ, cùi dày, ngọt và có mùi thơm hấp dẫn.

Xoài Yên Châu ngọt, thơm khác hẳn loại xoài ở các vùng khác. Khi chín xoài có mầu vàng, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Hằng năm xoài ra hoa vào sau Tết âm lịch và chín rộ vào tháng 6, tháng 7, thời gian mùa mưa của vùng Tây Bắc.

Do đó nhiều năm nay, bà con các dân tộc huyện Yên Châu đã có phong trào trồng xoài với diện tích lớn (từ 50 đến hàng trăm cây mỗi gia đình), là một nguồn thu đáng kể với giá bán từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg. Ngày nay các gia đình không còn cho xoài vào rọ tre nứa như trước mà mỗi lần bán hàng trăm kg đến hàng tấn cho tư thương chở bằng ôtô về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

ST.