Canh chua cá ngát

Loài thủy sản tương đối hiếm hoi này có đầu dẹp, gai đâm muốn... xụi tay. Nhưng cá ngát kho ăn cơm tất nhiên rất ngon miệng, song nấu canh chua hoặc làm thành lẩu thì càng tuyệt. Một miếng ức cá ngát lúc chè chén có khi phải đấu giá cả... xây chừng rượu đế.

Canh chua đúng điệu nấu với loại thủy sản này phải kèm thơm, giá, đậu bắp, rau cần tàu và nước mắm nguyên chất có dầm ớt xắt khoanh. Miệt kinh Nước Mặn, Soài Rạp, thỉnh thoảng bà con làm đáy "trúng" cá ngát lớn, chở thẳng đến nội thành. Chợ Trương Minh Giảng, Xóm Củi, chợ Hòa Bình hay gặp.

Những ai chịu cực hừng đông xuống thị trấn Cần Giuộc, chắc chắn dễ gặp cá ngát to con được bán ở khu thủy sản gần bến đò dọc về Vĩnh Tây, Vĩnh Đông, Long Hậu v.v...

ST.