Phụ nữ đấu vật... dưỡng da

Vòng chung kết giải mặc áo tắm đấu vật dưới bùn đã được tổ chức tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc ngày 28/3/2010. Loại bùn dưới đáy biển sâu được dùng trong đại hội có giá trị tổng cộng 300.000 NDT (838 triệu VNĐ), được quảng cáo có tác dụng làm đẹp da.

Chính vì vậy phong trào này đã thu hút được rất nhiều chị em tham gia.

Theo Nhà bào & Công luận

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT