20% các cặp vợ chồng có bạo lực gia đình

Cả phụ nữ và trẻ em đều cần được bảo vệ trước nạn bạo hành

 

Mặc dù vấn đề bình đẳng giới và không bạo hành phụ nữ được đảm bảo trong luật pháp Việt Nam, nhưng thái độ bất bình đẳng và bạo lực vẫn tồn tại. Theo một nghiên cứu gần đây của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2008, 1/5 các cặp vợ chồng gặp phải vấn đề bạo lực gia đình.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các cặp vợ chồng có bạo lực gia đình thường ít nói chuyện này với bố mẹ, bạn bè hoặc thông báo cho chính quyền địa phương vì họ sợ “mất mặt” hoặc “không muốn vạch áo cho người xem lưng” - chính vì những lý do này họ cứ giữ im lặng vấn đề xã hội quan trọng này.

Theo ông John Hendra, Điều Phối Viên Thường Trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: “Những năm gần đây, chính phủ đã có nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới nhưng còn rất nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn gặp phải bạo hành gia đình và quan niệm lạc hậu về trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại.

Bạo hành đối với phụ nữ không đơn giản là vấn đề của phụ nữ. Nó là vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm, bao gồm nam giới, phụ nữ, trẻ trai hay trẻ gái - và tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết làm việc cùng với chính phủ để giải quyết vấn đề này”.

Luật phòng chống bạo hành gia đình bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2008, tuy nhiên còn rất mới và việc thực thi điều luật một cách có hiệu quả vẫn cần phải củng cố nhiều hơn nữa.

Đây chính là một vấn đề ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc và năm nay, 12 tổ chức của Liên Hợp Quốc sẽ cùng hợp tác với một số cơ quan của chính phủ triển khai một dự án liên kết nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ nhà nước cấp trung ương và địa phương trong việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới.

Lan Hương

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT